Thuyết minh sơ đồ tổ chức quản lý hiện trường

30/05/2015
 

1.     SƠ ĐỒ TỔ CHỨC HIỆN TRƯỜNG :

 

 

 2.  THUYẾT MINH SƠ ĐỒ TỔ CHỨC HIỆN TRƯỜNG :

-         Phòng M&E của công ty làm việc trực tiếp với nhà cung cấp thiết bị để có kế hoạch cung ứng vật tư thiết bị nhập cụ thể.

-         Kỹ sư trưởng phụ trách chung làm việc trực tiếp với phòng M&E để biết được chính xác lịch giao thiết bị của nhà cung cấp nhằm điều phối nhân lực cho phù hợp với tiến độ.

-         Kỹ sư trưởng phụ trách chung công việc ngoài hiện trường thi công thông qua các bộ phận: Kỹ sư giám sát công trình, tổ kiểm tra an toàn lao động và bộ phận vật tư.

-         Kỹ sư giám sát công trình phụ trách trực tiếp các tổ: Tổ lắp đặt thiết bị chính, Tổ lắp đặt điện, Tổ kiểm tra vận hành thử nghiệm.

-         Tổ kiểm tra an toàn lao động thực hiện việc kiểm tra an toàn lao động, vệ sinh môi trường của các tổ thi công: Tổ lắp đặt thiết bị chính, Tổ lắp đặt điện, Tổ kiểm tra vận hành thử nghiệm.

- Bộ phận vật tư thực hiện việc cung ứng kịp thời vật tư công trình và lập thủ tục giao nhận cho thủ kho công trình lưu giữ.

  3.MỐI QUAN HỆ GIỮA TRỤ SỞ CHÍNH VÀ VIỆC QUẢN LÝ NGOÀI HIỆN TRƯỜNG :

-         Hằng ngày các kỹ sư giám sát công trình, tổ an toàn lào động, bộ phận vật tư phải báo cáo các công việc đã thực hiện ở các tổ mình phụ trách như: tiến độ thực hiện, vật tư cung cấp, số lượng công nhân làm việc, an toàn lao động…cho kỹ sư trưởng.

-         Từ các báo cáo đó, kỹ sư trưởng phải có trách nhiệm điều phối công việc của các tổ thi công, bộ phận cấp vật tư cho hợp lý để đảm bảo tiến độ thi công. Nếu có gì vượt quá trách nhiệm hoặc không có hướng xử lý thì phải nhanh chóng báo cáo về cho văn phòng đại diện hoăc trụ sở chính.

-         Văn phòng đại diện hoặc trụ sở chính phải nhanh chóng đưa ra biện pháp xử lý cho kỹ sư trưởng để cho kỹ sư trưởng thực hiện tốt công việc thi công đúng tiến độ.

-         Ngoài ra, vào các buổi sáng, kỹ sư trưởng họp giao ban với các kỹ sư giám sát, tổ an toàn lao động, bộ phận vật tư để triển khai công việc. Và hằng tuần kỹ sư trưởng cũng phải báo cáo về văn phòng đại diện và trụ sở chính các công việc thực hiện trong tuần và chuẩn bị thực hiện trong tuần sau. Đề xuất các phương án xử lý khi có trở ngại trong thi công.

-         Văn phòng chi nhánh và trụ sở chính cử người trực tiếp theo dõi công trình, nắm rõ tình hình thực hiện, những khó khăn vướng mắc. Đề xuất hướng xử lý, chỉ đạo kịp thời và phối hợp với các bộ phấn phòng ban công ty hỗ trợ cho công trình.

4.  CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ :

     4.1. Kỹ sư trưởng phụ trách chung :

- Là người đại diện cao nhất của công ty tại công trình

- Kỹ sư trưởng đã được ủy quyền của Giám đốc công ty thực hiện việc quản lý công trình, quản lý nhân lực, đàm phán với chủ đầu tư, liên lạc với nhà cung cấp…mà có liên quan đến công trình.

- Thay mặt Công ty chịu trách nhiệm toàn bộ công việc tổ chức thi công tại công trình, thường xuyên báo cáo công việc về công ty.

- Tổ chức quản lý hiện trường, vật tư, nhân sự, đảm bảo an toàn trong thời gian thi công

- Phối hợp với các nhà thầu khác để lập kế hoạch thi công cho đúng tiến độ

- Phối hợp với chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng, nhà tư vấn để lập kế hoạch thi công.

    - Lập kế hoạch mua sắm vật tư theo tiến độ

    - Lập kế hoạch cung cấp thiết bị thi công cho phù hợp với công việc trên công trường

 - Dự kiến nhân lực thi công công trình và báo cáo về công ty để kịp thời điều phối

    - Lập kế hoạch tài chính, thu chi theo tiến độ và báo cáo công ty để kịp thời cung ứng.

    - Thường xuyên có mặt tại trụ sở để giải quyết kịp thời các vướng mắc có thể xảy ra trong quá trình thi công.

    - Thường xuyên phối hợp với Chủ đầu tư, kịp thời khắc phục mọi trở ngại đề xuất hướng xử lý các vụ việc liên quan đến kết cấu chung của công trình, đảm bảo chất lượng, thẩm mỹ và tiến độ thi công.

 4.2. Kỹ sư giám sát công trình:

Tại công trường kỹ sư giám sát là người quan trọng thứ hai sau kỹ sư trưởng   

- Có quyền quyết định thi công công việc theo đúng như bãn vẽ thi công, thời gian thi công, yêu cầu kỹ thuật thi công.

- Triển khai cụ thể kế hoạch thi công do trưởng ban công trình đề ra

- Kiểm tra tất cả các thiết bị trước khi lắp đặt

- Thường xuyên có mặt tại công trình, đôn đốc, giám sát mặt kỹ - mỹ thuật và tiến độ các công việc: Tổ lắp đặt thiết bị chính, lắp đặt điện, tổ kiểm tra vận hành, thử nghiệm.

- Kịp thời báo cáo với kỹ sư trưởng những trở ngại trong quá trình thi công, đề xuất hướng xử lý

- Dự trù vật tư, dụng cụ thi công trước và báo cáo với kỹ sư trưởng phụ trách chung.

- Hằng ngày phân công công việc cụ thể cho cá tổ trưởng của các tổ

- Phối hợp với các chuyên gia của nhà cung cấp để giám sát thi công, vận hành và chạy thử hệ thống.

- Hằng tuần lập báo cáo cụ thể từng công việc đã thực hiện và so sánh với kế hoạch tiến độ cho kỹ sư giám sát trưởng.

     4.3. Tổ kiểm tra an toàn lao động:

Phối hợp với các giám sát kỹ thuật thực hiện nghiêm chỉnh các qui định về an toàn lao động trong công trình, phòng chống cháy nổ.

- Thường xuyên kiểm tra các tổ trong quá trình thi công, nhắc nhở, xử lý những trường hợp vi phạm và báo cáo về cho kỹ sư trưởng.

- Thường xuyên kiểm tra các dụng cụ, phương tiện an toàn khi làm việc trên cao, các công việc có tiếp xúc với điện.

     4.4. Bộ phân vật tư:

- Phối hợp với giám sát kỹ thuật, chuẩn bị sẵn vật tư trong tuần

- Tổ chức việc cung ứng vật tư đúng yêu cầu kỹ thuật, chất lượng số lượng và kịp thời.

- Phối hợp với thủ kho để có kế hoạch cung ứng kịp thời những vật tư, thiết bị có số lượng lớn

    4.5. Thủ kho công trình:

- Bảo quản tốt vật tư, trang thiết bị, tránh mất mát, hư hỏng, giảm chất lượng

- Thường xuyên có mặt tại công trình để kịp thời phân phát vật tư cho các tổ

- Sau giờ làm việc phải tiếp nhận vật tư chưa sử dụng, các trang thiết bị thi công, tránh mất mát, đảm bảo hiệu quả công trình cao.

   - Thường xuyên báo cáo với kỹ sư trưởng về số lượng vật tư tồn kho để có kế hoạch cung ứng kịp thời. 

                                                    CÔNG TY CP XÂY LẮP KỸ THUẬT CHK (TECHBICO)