Các công trình kho lạnh, cấp đông

30/05/2015
 

-  Tư vấn, thiết kế , cung cấp và  lắp đặt 02 hệ thống lạnh  và kho lạnh cấp đông -18  đến -20oC cho Cty TNHH Đắc Vinh 2009.

- Cung cấp lắp đặt cụm máy nén dàn ngưng, hệ thống máy lạnh kho trữ hàng điện tử (0-10 0C) cho Công ty điện tử Việt Hoa – KCN Hòa Khánh (7/2011)

- Cung cấp và lắp đặt hệ thống hút thông gió nhà ăn và kho lạnh bảo quản thực phẩm – Doosan Việt Nam

-Cung cấp lắp đặt kho lạnh và hệ thống sấy lạnh cho kho lạnh của Cty TNHH Chế biến thực phẩm D&N, Thọ Quang, Đà Nẵng, đảm bảo nhiệt độ và độ ẩm được duy trì ổn định với 2 chế độ hoạt động: chạy bảo quản lạnh (+9 đến +140C), vận hành chạy sấy lạnh bằng gas nóng (+200 đến +250C/ độ ẩm 35%-55%)

- Cung cấp và lắp đặt hệ thống lạnh cho Phòng điều hành trạm bơm Hóa An – CN Tổng công ty cấp nước Sài Gòn TNHH MTV- Nhà máy nước Thủ Đức

- Cung cấp và thi công lắp đặt kho mát PU-100 có nhiệt độ 250C và 02 kho lạnh bảo quản thực phẩm chung vách PU-100(-150C đến -180C) tại thành phố Hội An năm 2014

- Thiết kế, chế tạo, tổ hợp và cung cấp vật tư, thiết bị cho hệ thống lạnh và vỏ kho lạnh cho kho mát +20C đến +80C năm 2014

- Cung cấp và lắp đặt hoàn chỉnh kho mát kho lạnh bảo quản vawcxin cho Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Đăk Nông

- Cung cấp, lắp đặt và chạy thử hoàn thiện hệ thống chiller làm lạnh nước cho dây chuyền ép đùn mặt lốp hai thành phần tại Công ty Cổ phần cao su Đà Nẵng