Hệ thống giám sát tự động PLC

09/07/2015
Tủ điện công nghiệp có vai trò quan trọng trong việc vận hành hệ thống điện hoặc hệ thống máy móc trong nhà máy. Việc thiết kế, lắp đặt tủ đạt tiêu chuẩn chất lượng, an toàn góp phần vào sự an toàn và ổn định của hệ thống điện và máy móc.
Công ty CHK nhận thiết kế và lắp đặt tủ điện động lực và điều khiển theo yêu cầu của khách hàng, từ đơn giản đến phức tạp, từ tủ điện chỉ sử dụng mạch relay, contactor cho đến tủ điện sử dụng PLC.
                                                             
 
                                                                                     
 
                                                                          Tủ điện điều khiển của hệ thống Xử lý nước thải nhà máy nước Cam Lộ