Tổng thầu xây lắp

20/09/2017

Công ty TECHBICO Tiền thân thực hiện các dự án cơ nhiệt điện lạnh từ năm 2004 đến năm 2011, do đặc thù các dự án tại thị trường Việt Nam cần tổng thầu xây lắp chịu trách nhiệm chính cho toàn bộ công trình.

Trước thực trạng đó Công ty đã bổ sung năng lực thực hiện các dự án tổng thầu xây lắp từ năm 2011 và đã thực hiện thành công hoàn thành trước tiến độ các dự án xây lắp như: Nhà xưởng nhúng kẽm nóng tại khu công nghiệp Nam Tân Uyên Bình dương, Nhà ăn Cty Doosan Hàn Quốc, Bệnh Viện 199 Bộ Công An, Trung tâm Viễn Thông Quốc Tế VNPT2 Hồ Chí Minh, Nhà Máy nước Thủ Đức, Trường Cao đẳng kỹ nghệ Đông Á (Nay là Trường Cao Đẳng Tâm Trí)  và nhiều các dự án khác như Trung tâm văn hoá huyện và Hội trường huyện Uỷ huyện Quế Sơn, Hồ chứa nước trong Quảng Ngãi.