Thiết bị trao đổi nhiệt

17/06/2015
Thiết bị trao đổi nhiệt là thiết bị trong đó thực hiện các quá trình trao đổi nhiệt giữa các chất mang nhiệt. Trong kĩ thuật thiết bị trao đổi nhiệt được sử dụng rất rộng rãi và đóng vai trò quan trọng trong các quá trình công nghệ ví dụ như lò hơi để sản sinh hơi nước, thiết bị ngưng tụ và bốc hơi trong thiết bị lạnh, thiết bị hồi nhiệt… Về cấu tạo thiết bị trao đổi nhiệt rất đa dạng về chủng loại và phụ thuộc vào công nghệ trong sản xuất. Tuy nhiên về nguyên lý làm việc các thiết bị trao đổi nhiệt có thể phân thành ba dạng chính là :
- Thiết bị trao đổi nhiệt loại vách ngăn cách
- Thiết bị trao đổi nhiệt loại hồi nhiệt
- Thiết bị trao đổi nhiệt loại hỗn hợp
Xét về mặt kĩ thuật mỗi chủng loại đều có những ưu nhược điểm khác nhau nên tuỳ thuộc vào công nghệ sản xuất mà lựa chọn loại này hay loại khác. Trên thực tế loại thiết bị trao đổi nhiệt kiểu vách ngăn được sử dụng rất phổ biến.
Trong loại thiết bị này các chất tải nhiệt chuyển động trong những không gian cách biệt nhau bởi vách ngăn là bề mặt truyền nhiệt, ví dụ một chất lỏng chuyển động trong ống và một chất lỏng ngoài ống truyền nhiệt cho nhau thông qua bề mặt vách ống. 
Thiết bị trao đổi nhiệt dạng tấm (Plate Heat Exchanger, gọi tắt là PHE) : là thiết bị làm mát công nghiệp, cấu tạo với nhiều tấm kim loại mỏng được làm kín bởicác gioăng cao su (hoặc hàn kín bằng mối hàn hợp kim) giúp ngăn hai dòng lưu chất nóng và lạnh. Hai dòng lưu chất nóng và lạnh chảy xen kẽ với nhau giữacác tấm, các tấm này được dập rãnh để tạo nên dòng chảy rối cho hai lưu chất nhằm đạt được năng suất trao đổi nhiệt lớn nhất.
Thiết bị trao đổi nhiệt dạng tấm
Do mỗi tấm có diện tích bề mặt lớn, nên tạo ra bề mặt trao đổi nhiệt lớn giữa các môi chất. So với thiết bị trao đổi nhiệt kiểu ống chùm truyền thống với cùng công suất thì một bộ PHE sẽ có hiệu suất trao đổi nhiệt tốt hơn. Hơn nữa, với PHE quá trình vệ sinh, bảo trì và bảo dưỡng cũng trở nên dễ dàng hơn.
Hiện nay, thiết bị trao đổi nhiệt dạng tấm có các loại cơ bản sau:
- Loại tấm đệm kín bằng gioăng (gasket)
- Loại tấm hàn kín
- Loại tấm bán hàn
- Loại tấm khe hở rộng
- Loại tấm lồng ống
Để biết thêm thông tin chi tiết về thiết bị trao đổi nhiệt, Quý Khách vui lòng liên hệ:
Công ty CP Xây Lắp Kỹ Thuật CHK
Địa chỉ: 143 Nguyễn Hữu Thọ - Quận Hải Châu – Thành phố Đà Nẵng.
Email: techbico@yahoo.com
Hotline: 0983. 334641 (Mr.Công)
 
Thiết bị trao đổi nhiệt là thiết bị trong Ä‘ó thá»±c hiện các quá trình trao đổi nhiệt giữa các chất mang nhiệt. Trong kÄ© thuật thiết bị trao đổi nhiệt được sá»­ dụng rất rá»™ng rãi và Ä‘óng vai trò quan trọng trong các quá trình công nghệ ví dụ nhÆ° lò hÆ¡i để sản sinh hÆ¡i nÆ°á»›c, thiết bị ngÆ°ng tụ và bốc hÆ¡i trong thiết bị lạnh, thiết bị hồi nhiệt… Về cấu tạo thiết bị trao đổi nhiệt rất Ä‘a dạng về chủng loại và phụ thuá»™c vào công nghệ trong sản xuất. Tuy nhiên về nguyên lý làm việc các thiết bị trao đổi nhiệt có thể phân thành ba dạng chính là :
- Thiết bị trao đổi nhiệt loại vách ngăn cách
- Thiết bị trao đổi nhiệt loại hồi nhiệt
- Thiết bị trao đổi nhiệt loại hỗn hợp
Xét về mặt kÄ© thuật má»—i chủng loại đều có những Æ°u nhược Ä‘iểm khác nhau nên tuỳ thuá»™c vào công nghệ sản xuất mà lá»±a chọn loại này hay loại khác. Trên thá»±c tế loại thiết bị trao đổi nhiệt kiểu vách ngăn được sá»­ dụng rất phổ biến.
Trong loại thiết bị này các chất tải nhiệt chuyển Ä‘á»™ng trong những không gian cách biệt nhau bởi vách ngăn là bề mặt truyền nhiệt, ví dụ má»™t chất lỏng chuyển Ä‘á»™ng trong ống và má»™t chất lỏng ngoài ống truyền nhiệt cho nhau thông qua bề mặt vách ống. 
Thiết bị trao đổi nhiệt dạng tấm (Plate Heat Exchanger, gọi tắt là PHE) : là thiết bị làm mát công nghiệp, cấu tạo vá»›i nhiều tấm kim loại mỏng được làm kín bởicác gioăng cao su (hoặc hàn kín bằng mối hàn hợp kim) giúp ngăn hai dòng lÆ°u chất nóng và lạnh. Hai dòng lÆ°u chất nóng và lạnh chảy xen kẽ vá»›i nhau giữacác tấm, các tấm này được dập rãnh để tạo nên dòng chảy rối cho hai lÆ°u chất nhằm đạt được năng suất trao đổi nhiệt lá»›n nhất.
Thiết bị trao đổi nhiệt dạng tấm
Do má»—i tấm có diện tích bề mặt lá»›n, nên tạo ra bề mặt trao đổi nhiệt lá»›n giữa các môi chất. So vá»›i thiết bị trao đổi nhiệt kiểu ống chùm truyền thống vá»›i cùng công suất thì má»™t bá»™ PHE sẽ có hiệu suất trao đổi nhiệt tốt hÆ¡n. HÆ¡n nữa, vá»›i PHE quá trình vệ sinh, bảo trì và bảo dưỡng cÅ©ng trở nên dá»… dàng hÆ¡n.
Hiện nay, thiết bị trao đổi nhiệt dạng tấm có các loại cÆ¡ bản sau:
- Loại tấm đệm kín bằng gioăng (gasket)
- Loại tấm hàn kín
- Loại tấm bán hàn
- Loại tấm khe hở rộng
- Loại tấm lồng ống
Để biết thêm thông tin chi tiết về thiết bị trao đổi nhiệt, Quý Khách vui lòng liên hệ:
Công ty CP Xây Lắp Kỹ Thuật CHK
Địa chỉ: 143 Nguyá»…n Hữu Thọ - Quận Hải Châu – Thành phố Đà Nẵng.
Email: techbico@yahoo.com
Hotline: 0983. 334641 (Mr.Công)