Các công trình điều hòa không khí

30/05/2015
 

- Cung cấp và lắp đặt hê thống điều hòa không khí cho nhà khách mở rộng T20 - Khách Sạn Tourane – Đà Nẵng.

- Thiết kế, chế tạo và lắp đặt hệ thống điều hòa không khí trung tâm cho Khu khách sạn- massage Xuân Thiều 2008.

-  Cung cấp và lắp đặt hệ thống điều hoà trung tâm nhà xưởng cho Xí Nghiệp

chế biến Thuỷ sản Xuất khẩu 1 – Cty Basefood

- Thay thế sửa chữa linh kiện ĐHKK cho các trạm BTS năm 2011 thuộc phương án: Thay thế sửa chữa linh kiện ĐHKK cho các trạm BTS năm 2011 – Trung tâm Thông tin di động khu vực III

- Cung cấp và lắp đặt hệ thống làm lạnh nước Công ty CP Cao su Đà Nẵng

năm 2012

- Cung cấp lắp đặt hệ thống ĐHKK cho 02 nhà hàng, bar, bếp khu nghỉ mát P&I Đà Nẵng loại bán trung tâm dấu trần đi ống gió – Công ty TNHH TM & DV Thịnh Phong

- Trang bị điều hòa cho phòng máy mới Bình Dương – Trung tâm viễn thông khu vực II – năm 2013

- Cung cấp và lắp đặt điều hoà không khí cho Công ty thuỷ điện Sông Tranh- năm 2014

- Cung cấp và lắp đặt hệ thống điều hoà không khí cho công trình nhà Ban Điều Hành liên danh

- Cung cấp và lắp đặt máy điều hoà không khí cho Công ty TNHH thành viên Quỳnh Gia Hân

- Cung cấp và lắp đặt thêm cụm máy lạnh dự phòng cho công ty TNHH điện tử Việt Hoa

- Cung cấp và lắp đặt điều hoà không khí cho Công ty cổ phần đầu tư Hợp Nguyên Phát

- Cung cấp và lắp đặt vật tư cho hệ thống điều hoà không khí – Khách Sạn Cửa Đại

- Cung cấp và lắp đặt máy điều hoà nhiệt độ thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Chất lượng nông lâm thuỷ sản vùng 2 – Đà nẵng