Các công trình xử lý môi trường và xử lý nước thải

30/05/2015
 

- Cung cấp và lắp đặt hê thống gia nhiệt, xử lý nước thải và khí độc tại nhà    máy Công ty TNHH Vỹ Lâm (GALVANICE)

- Cung cấp và lắp đặt hệ thống xử lý mùi khói 2 lò sấy cao su của Công ty CP Cao su TT-Huế

- Cải tạo, sửa chữa hệ thống xử lý nước thải y tế Bệnh viện 199 - Bộ Công an.

                     

                     

                     

- Cung cấp, lắp đặt hệ thống xử lý và làm mềm nước 3 m3/h – XN Mộc Việt Đức