Cung cấp và lắp đặt máy đá 20 tấn/ngày tại Nghệ An

10/06/2015

Cung cấp và lắp đặt hoàn chỉnh máy đá viên 20 tấn/ngày cho Chi nhánh Công ty TNHH Thuỷ sản Lộc Thành Ý tại Nghệ An.

Cối đá 20 tấn

Tủ điện điều khiển cối đá 20 tấn

Tháp giải nhiệt Liang-chi 80RT

Hệ thống lạnh kho bảo quản đá

Hệ thống lạnh kho bảo quản đá

Kho bảo quản đá

Kho bảo quản đá

Thành phẩm đá viên

Thành phẩm đá viên