CUNG CẤP, LẮP ĐẶT DÀN TRAO ĐỔI NHIỆT CHO ĐHKK CHILLER TẠI NGÂN HÀNG AGRIBANK KHU VỰC MIỀN TRUNG

24/07/2017

Dàn trao đổi nhiệt cho ĐHKK Chiller