CÔNG TRÌNH LẮP ĐẶT TỦ PHÂN PHỐI ACB 1600 VÀ TRẠM BIẾN ÁP KHU CÔNG NGHỆ CAO ĐÀ NẴNG

07/11/2017