CÔNG TRÌNH 1MW ÁP MÁI NHÀ MÁY GẠCH THÁI TUẤN

06/11/2020

DỰ ÁN 1MW ÁP MÁI TẠI NHÀ MÁY GẠCH THÁI TUẤN- QUẢNG NAM

Dự án điện mặt trời áp mái 1MW tại nhà mái gạch Thái Tuấn, Điện Hòa, Điện Bàn, Quảng Nam. Dự án sử dụng tấm pin năng lượng mặt trời Jinko solar 435WP, 9 bộ Hòa lưới  ABB 100, hệ thống khung phụ trợ và dây dẫn đạt chất lượng cao độ bền thiết kế trên 30 năm. Dự án được hoàn thành vào tháng 7/2020.