Lắp đặt Hệ thống điện năng lượng mặt trời hệ 200kw hòa lưới Phú Hương, Quế Sơn

06/11/2020

Dự án hoàn thành 10/2020, lắp đặt trên mái nhà tại trạm bê tông Phú Hương, Quế Sơn, Quảng Nam. Dự án sử dụng  tấm pin năng lượng mặt trời Longgi  450Wp hiệu suất cao, 2 bộ hòa lưới Solis 110KW.